Preces, kas nav piemērotas Pircējam (lietotājam) tās formas, izmēra, krāsas, parauga vai sastāva dēļ, var mainīt (atgriezt) tikai tad, ja no preču pārdošanas dienas ir pagājuši ne vairāk kā 14 dienas. Pircējam ir jāpiesakās UAB DREMA, Draugystės g. 15N, Kaunas.

Preces ir atpakaļatdodamas oriģinālajā iepakojumā kopā ar preces dokumentiem. Atpakaļatdodot obligāti ir jāpievieno oriģinālais PVN rēķins/faktūra, kas aizpildīts un parakstīts ziņojuma par atteikšanos no Pirkšanas/Pārdošanas līguma formā.

Par atpakaļatdodamās preces pienācīgu komplektāciju un iepakošanu ir atbildīgs Pircējs. Ja prece nav sakomplektēta un/vai pienācīgi iepakota, Pārdevējs nepieņem atpakaļatdodamo preci.

Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tās ir lietotas un/vai ir bojātas un/vai ir zaudējušas tirgus izskatu (preces vai tās iepakojuma izskata izmaiņas, kas bijušas nepieciešamas, lai apskatītu preci, netiek uzskatītas par būtiskām preces izskata izmaiņām).